Nastava iz kolegija Novija hrvatska književnost: čitanje tekstova počinje s utorkom 6. ožujka, prema sljedećem rasporedu:

1.       grupa utorak 8-10.15 A119/D4 prezimena A-J

2.       grupa utorak 11-13.15 A225 prezimena K-P

3.       grupa četvrtak 11-13.15 D4 prezimena R-Ž

Ukoliko nekom ne odgovara predviđena grupa najbolje da pronađe zamjenu u odgovarajućoj grupi.