Studenti će biti razdijeljeni prema abecedi u tri grupe: prezimena od A do J kod prof. Brešića, prezimena od K do O kod prof. Nemeca te prezimena od P do Ž kod prof. Vukovića.