Seminarska nastava započinje u srijedu, 7. ožujka prema rasporedu.