S obzirom na to da dio studenata dodiplomskog studija ne može upisati nijedan drugi izborni kolegij iz književnosti, nastava na kolegiju Žanrovi hrvatske preporodne književnosti počet će u ponedjeljak 5. 3. 2018. u terminu koji će biti oglašen u konačnoj inačici rasporeda.