Ispit iz Uvoda u noviju hrvatsku književnost 1 (19. st.) položili su:

Anđelinić, Andrea                  54 (4)

Babok, Edita                           49 (3)

Belović, Franka                       54 (4)

Brekalo, Darija                       52 (4)

Burela, Vinona                        51 (4)

Čajko, Antonija                       54 (4)

Drenški, Paula                        55 (4)

Gašparović, Silvija                  50 (3)

Gorički, Janja                          44 (2)

Grgurić, Petra                         53 (4)

Horvat, Dora                          52 (4)

Jakovac, Dora                         52 (4)

Kirin, Marino                          55 (4)

Matak, Ana                             49 (3)

Mustapić, Jelena                    45 (2)

Radović, Tea                           46 (3)

Perlić, Ines                              46 (3)

Pejčinović, Jelena                   49 (3)

Ribić, Marija                           47 (3)

Stanić, Sanja                           55 (4)

Šutalo, Karlo                           40 (2)

Tomas, Natalija                      51 (4)

Vitez, Natalija                         52 (4)

Zorica, Borna                          51 (4)

Uvid u testove i unos ocjena u utorak (27. veljače, u 11h, D4) i u srijedu (28. veljače, u 11h, B121).