Danas sam službeno spriječena održati konzultacije. Ako ima pitanja, obratite mi se na .