Seminarski dio ispita iz Uvoda u noviju hrvatsku književnost 1 (19. st.) održan 1. II. 2018. položili su:

Brekalo, Darija 3

Burela, Vinona 3

Čajko, Antonija 4

Dražetić, Nikolina 3

Kirin, Marino 3

Knežević, Petra 4

Levak, Iva 3

Mihaljević, Martina 4

Pejčinović, Jelena 3

Skenderović, Josipa 2

Vučina, Ozana 3

Žordić, Ivana Sara 2

U ocjenu su već uključena kaznena smanjivanja zbog izostanaka.

Uvid u test kolokvija u vrijeme konzultacija.

Molim studente da mi do završetka idućih konzultacija (do ponedjeljka, 5. II. u 11:00) jave ako nisu zadovoljni ocjenom.

Idući rok bit će organiziran prema potrebi, interesu i dogovoru.