Književnost zapadnog kruga I, rezultati ispita održanoga 29. 1. 2018.

 

Barišić, Anđelko – 40 (4)

Crnčić, Anita – 17.5 (1)

Dukarić, Patricia-Anthea – 30.5 (2/3)

Havaić, Marija – 32.5 (3)

Kipke, Vanda – 30.5 (2/3)

Markulin, Stela – 36.5 (3/4)

Vodopija, Marija – 37 (4)

Zec, Antea – 30.5 (2/3)

 

Uvid u test: ponedjeljak 5. 2. 2018. u 15.00 ili 12. 2. 2018 u 13.00, u B121, ili prema dogovoru

Važna napomena: Studenti koji namjeravaju ponovno izaći na ispit 5. 2. moraju se prijaviti u ISVU ili na mail adresu najkasnije do petka 2.2. u 20.oo h. Nijedna prijava koja stigne poslije toga roka neće se uvažiti. Svi studenti koji su već pristupili ispitu na predroku ili na prvom roku, dužni su to navesti u prijavi.