Književnost zapadnog kruga I, rezultati ispita održanoga 22. 1. 2018.

Alviž, Ana – 21 (1)

Bičanić, Petra – 32 (3)

Blazsetin, Vjekoslav – 33 (3)

Brkljačić, Andreja – 32,5 (3)

Ćurić, Kristina – 36,5 (3/4)

Divjak, Darja – 27 (2)

Dukarić, Patricia-Anthea – 30,5 (2/3)

Falat, Valentina – 30 (2)

Fužul, Tomislav – 22 (1)

Frančić, Marija – 37,5 (4)

Glasnović, Sonja – 42 (5)

Hajster, Marta – 36 (3)

Havaić, Marija – 23 (1)

Horvat, Mario – 3,5 (1)

Jukić, Katarina – 31 (3)

Konsuo, Marija – 26,5 (2)

Korade, Doris – 27,5 (2)

Kosac, Ana – 41 (4)

Lukareva, Leona – 33 (3)

Mezner, Maja – 21,5 (1)

Margeta, Vanja – 38 (4)

Martin, Matea – 27,5 (2)

Matić, Anamarija – 26,5 (2)

Matošević, Damir – 40 (4)

Papeš, Karla – 39 (4)

Pintarić, Marija – 22 (1)

Pirija, Matea – 36 (3)

Paljug, Ivana – 36 (3)

Putar, Helena – 30,5 (2)

Radoš, Ruža – 27,5 (2)

Smrtić, Petra – 31,5 (3)

Stanić, Sanja – 28 (2)

Stanić, Tomislav – 26 (2)

Stepanović, Lana – 18,5 (1)

Telenta, Dea – 28,5 (2)

Tomas, Natalija – 18 (1)

Topić, Antonia – 31 (3)

Vukašin, Mirjam – 23 (1)

Uvid u test: ponedjeljak 29. 1. 2018. u 12.00 ili 5. 2. 2018. u 13.00, u B121, ili prema dogovoru

Važna napomena: Studenti koji namjeravaju ponovno izaći na ispit 29. 1. moraju se prijaviti u ISVU ili na mail adresu najkasnije do petka 26. 1. u 20.00 h. Nijedna prijava koja stigne poslije toga roka neće se uvažiti. Studenti koji su već pristupili ispitu na predroku, dužni su to navesti u prijavi.