Spriječena sam održati nastavu 13. prosinca. O nadoknadi termina studenti će biti obaviješteni naknadno.