Zbog komemoracije za našeg nedavno preminulog prof. dr. Jožu Skoka u petak 1. prosinca 2017. s nastavom ćemo početi u 11.30.

Marina Protrka Štimec