Poštovane kolegice i kolege, 

svi koji danas niste uspjeli pristupiti kolegiju Ideja autora i autorstva - molim vas da se ponovno upišete, kao što ste se upisali prvi put.

Nakon toga bi sve trebalo biti u redu.

Hvala na razumijevanju!

Marina Protrka Štimec