Odabir nastavnika za seminarske grupe ne ide po kriteriju početnog slova prezimena, to vrijedi samo za predavanja!