U seminarske grupe četvrtkom i petkom prijavljuje se na e-mail (). Nastava počinje 12. i 13. listopada prema rasporedu.