U seminarske grupe ponedjeljkom i srijedom prijavljuje se na e-mail (). Nastava počinje 9. i 11. listopada prema rasporedu.

P. S. Zbog popunjenosti u grupu ponedjeljkom 11:00-12:30 studenti se više ne primaju.