Ispit iz Uvoda u NHK 2 kod prof. Brešića održan 28. IX. položile su:

Herceg-Jakopanec, Martina - 33 (2)

Lojber, Lucija - 32 (2)

Uvid u test i upis ocjene u vrijeme konzultacija.