Barbara Likter dobar (3)

Jelena Novak dobar (3)

Uvid u ispit i upis ocjene: petak, 13 do 14 u B-113.