Ispit iz kolegija Novija hrvatska književnost čitanje tekstova održan 19. rujna položili su sljedeći studenti:

Ivana Đula

Danijela Mesar

Valentina Jandrašek

Uvid u test i upis ocjena održat će se idući utorak u 9h i 30min u B110.