Dorotić, Barbara 36,5 - 4

Maričević, Livia 29,5 - 2

Osmak, Valerija 39 - 4

Semenski, Sara 30,5 - 3

Šiljeg, Marija 39,5 - 4

Ubrekić, Marija 38,5 - 4