Mole se studenti da na sutrašnji ispit iz NHK Čitanja i Uvoda 1 i 2, da na test u D4 dođu u 12, a ne u 13 sati.