Mole se studenti koji su 23. 6. 2017. polagali ispit iz kolegija Figure muškog lika realizma, a ocjena im nije upisana, da dođu 30. 6. u 10h u sobu dr. sc. Julijane Matanović.

Moli se i studentica koja je 23. 6. 2017. položila ispit iz kolegija Tipovi muškog lika u hrvatskoj prozi da se također 30. 6. u 10h javi dr. sc. Julijani Matanović.