Ispit su položili:

Uvod 1:

Katarina Žigić 3

Uvod 2:

Luka Lekčević 2

Matea Pirija 4

Francesca Sammartino 4

Ivana Tokić 4

Uvid u ispit i upis ocjena: Maša Kolanović, utorak, 27.6. od 11 do 12 sati u B113.