a) Ispit iz Uvoda u noviju hrvatsku književnost 1 (19. st.) održan 20. VI. 2017. položila je Klara Zmaić (2).

b) Ispit iz Uvoda u noviju hrvatsku književnost 2 (20. st.) održan 20. VI. 2017. položile su:

Beljo, Josipa 2

Botica, Ema 2

Delač, Valentina 3

Golub, Gracija 3

Horvat, Dora 2

Jurić, Matea 3

Leljak, Lorena 2

Njegovec, Magdalena-Megi 4

Ocvirk, Đurđica 3

Šprajc, Lea 2

Šupe, Lucija 2

Uvid u test i upis ocjena u vrijeme konzultacija.