Glavić, Antonella 39,5 - 4

Hafner, Hana 38 - 4

Košutar, Sara 44 - 5

Jurić, Matea 44 - 5

Kužina, Iva 36,5 - 4

Marjanović, Katarina 38,5 - 4

Maretić, Marina 41 - 5

Maričević, Livia 19,5 - 1

Pavić, Anđela 40 - 4

Peharda Božić, Jasmina 25 - 1

Polak, Paulina 38,5 - 4

Šipoš, Ana-Marija 37 - 4

Štancl, Bernardica 42,5 - 5

Tadić, Ivana 42,5 - 5

Tomljenović, Anja 40 - 4