Rezultati pismenog ispita od 14. 6. su na Omegi.

Uvid u ispit i upis ocjene: petak, 23. 6. od 10:30 do 11:30 u B113.