Bezak, Tea 33 - 3

Butorac, Ela 31 - 3

Lelas, Ana 34 - 3

Rubčić, Valentina 28 - 2

Stanković, Martina 39 - 4

Ogresta, Barbara 40 - 4

Tadić, Ivana 35,5 - 3

Virovec, Sanja 40 - 4

Vujanić, Tamara 34 - 3

Uvid u test i upis ocjena: ponedjeljak, 19. 6., 13.00 u B121.