Polazak za Zabok (Gredice) za polaznike kolegija Muški lik realizma je u subotu, 10. 6. u 9:00 ispred zgrade Fakulteta.