Doc. dr. sc. Maša Kolanović 28. ožujka i 4. travnja neće održavati konzultacije zbog boravka na istraživačkoj stipendiji na Trinity koledžu Sveučilišta u Dublinu.