U utorak 14. ožujka zbog bolesti neću moći održati nastavu ni konzultacije.

Molim studente koji utorkom slušaju NHK Čitanja da dođu u grupu u četvrtak od 11 sati, ako mogu.

Za one koji ne mogu doći organizirat ću jedan večernji termin nadoknade sljedeći tjedan.