šifra je: HDKLJ17 (velikim slovima)

Postavljene su upute za pisanje bilješki.