Poštovane kolegice i kolege,

na vratima sobe B121 nalaze se potpisne liste za prijavu u jednu od triju grupa Čitanja.

Molimo vas da se do kraja tjedna upišete u onu koja Vam najbolje odgovara.

Ukoliko je grupa popunjena, molimo Vas da među kolegama nađete zamjenu.

prof. Kolanović i Protrka