Rezultati ispita iz Uvoda u noviju hrvatsku književnost održanog 21. II. 2017.:

Herceg-Jakopanec, Martina                       42 (4) – 1

Horvat, Marija                                           18 (1) – 1

Janjić, Magdalena                                       38 (3) – 4

Jurić, Matea                                                45 (4) – 3-4

Kovačićek, Katarina                                    44 (4) – 4-5

Lojber, Lucija                                              41 (4) – 1

Modrušan, Sunčica                                       45 (4) – 4

Rajčić, Jelena                                                 48 (5) – 5

Turić, Nina                                                     37 (3) – 2

Uvid u test i upis ocjena u vrijeme konzultacija.