Seminarska nastava iz Uvoda u noviju hrvatsku književnost 2 u grupama ponedjeljkom i utorkom počinje 6. i 7. ožujka 2017. prema rasporedu.

U seminarske grupe prijavljuje se e-mailom () i prima se do 20 studenata u jednu grupu. Studenti se mogu prijaviti neovisno o tome kod koga slušaju predavanja.

P. S. U grupi ponedjeljkom u 12:30 više nema mjesta.