Prof. Julijana Matanović 14. 2. 2017. neće održati ispit zbog bolesti.