Za studente koji nisu bili na uvidu u test, rezultati su na Omegi.