Pismeni ispit iz Uvoda u noviju hrvatsku književnost I, održan 23. siječnja, položili su:

Botica, Ema

Dragia, Silvija

Francetić, Ana Marija

Gegić, Lucija

Gudlin, Monika

Guja, Doris

Jandrašek, Valentina

Kajba- Šimanić, Klara

Krajčić, Lana

Mehun, Robert

Meštrović, Matea

Ocvirk, Đurđica

Podgajski, Ana

Tafra, Petra

Vlah, Željka

Vrbančić, Jelena

Uvod u test i upis ocjena utorak 31. siječnja u 10.15 h B121.