1. Na Omegi pod Temama od 4. do 10. nalazi se glazba potrebna za  predavanje koje ću održati sutra (27.X). Molim studente da ju preuzmu na svoja računala kako bi ju mogli reproducirati tijekom predavanja.

2. Pod Temom 11. nalaze prva dva dijela Ognjišta potrebna za lektiru. Treći dio bit će stavljen naknadno; zahvaljujem se studentici Ines Sabljak koja je preslikala dijelove romana.

3. Sutra (27.X.) vježbat ćemo na seminarima interpretativno čitanje i motivaciju. Interpretaciju ćete pripremiti nakon što to  bude ispredavano. Studenti koji imaju nešto pripremljeno mogu to čuvati i naknadno dograditi.