Od utorka 27. listopada predavanja i seminari održavat će se na Omegi. Upute se nalaze na stranicama Književnost u nastavi 1, pod Obavijesti, Upute za seminare i predavanja 23. X. 2020.