Nastava na kolegiju Poučavanje hrvatskoga kao nematerinskoga jezika počinje 21. listopada, a na kolegiju Metodika nastave hrvatskoga jezika 1 22. listopada.