12.30 Pisani dio ispita iz Književnosti u nastavi 1, Književnosti u nastavi 2 i Svjetske književnosti u

           nastavi

           (Molim da mi se jave studenti koji će pisati Svjetsku književnost u nastavi).

             Testovi će biti postavljeni na Omegu, u određene kolegije: za KUN 1 i KUN 2, pod temu 14; za

              Svjetsku književnost u nastavi, pod temu 1.

14.00 Usmeni dio ispita iz Književnosti u nastavi 1 i Književnosti u nastavi 2

15.00. Usmeni dio ispita iz Svjetske književnosti u nastavi

15.45. Usmeni dio ispita iz Uvoda u biblijski intertekst