12.30 na Omegi, u 14. poglavlju kolegija Književnost u nastavi II. bit će postavljen pisani test; studenti

mi moraju vratiti ispunjen dokument u wordu na elektroničku adresu u roku od 45 do 50 minuta. 

14.00 usmeni dio ispita iz Književnosti u natavi II. Morate ići na modri gumb, Ispit.

15.00 usmeni dio ispita iz Uvoda u biblijski intertekst u nastavi; također, modri gumb, Ispit.

Podrobnije upute nalaze se pod temom Tehnika ispita, Književnost u nastavi I. Za sve nejasnoće možete mi se obratiti na poznatu adresu.