Predavanja o metodičkom pristupu pjesništvu D. Horvatića (projektna nastava) i T.P. Marovića (izostilemi), koja su održana početkom semestra prije pojave virusa,  dio su ispitnoga gradiva. Poglavlja se nalaze u Peljaru za tumače.