Uprava FF-a dopustila je održavanje ispita na Filozofskom fakultetu i to za kolegije iz zimskog semestra ili studente koji su kolegije pohađali prethodnih akademskih godina. Ispiti na kolegijima Metodika nastave hrvatskoga jezika 1 i Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti 2 održat će se na FF-u prema rasporedu koji je objavljen na stranicama Odsjeka. Molim sve studente koji planiraju izići na ispit da mi se jave e-poštom tjedan dana prije ispita.