...lozinka za ulaz na kolegij u Omegi: knjina20

Tamo će uskoro biti podrobnije upute...za sve nejasnoće možete mi se javiti na poznatu adresu.