...lozinka za ulazak na kolegij u Omegi je skun20

Tamo će uskoro biti podrobnije upute...