Podrobnije upute za usmeni ispit nalaze se na Omegi pod temom 9.