Umjesto predavanja postavljena je Tema 8. o pjesništvu Darka Dekovića. Molim studente da mi pošalju odgovore do 9. lipnja. Riječ je o posljednjoj temi, a preostalo vrijeme studenti mogu iskoristiti za pripremu seminara i usmenoga dijela ispita.