Umjesto predavanja postavljena je Tema 7 s komparacijom Eliotova i Šopova pjesništva; zadatak je naveden nakon popisa literature.