Umjesto predavanja postavljena je Tema 11 o Brešanovu Hamletu. Molim studente da mi pošalju odgovore do 2. lipnja.

Molim studentice Vanesu Jurić i Ivu Levak da mi pošalju nacrte za seminarska izladanja.

Preporučujem studenticama da sa svojim kolegicama vježbaju razredne interpretacije, jer ih iduće godine čeka Svjetska književnost u nastavi s nastupima koji traju cijeli školski sat.