1. Umjesto predavanja 12. svibnja postavljene su na Omegu teme 9. i 10. Odgovore mi pošaljite do 19. svibnja.

2. Molim studentice Klaru Buha i Dunju Čohan da mi do 19. svibnja pošalju nacrte za seminarska

     izlaganja (drugi krug).

3. Bez obzira na tehniku, sadržaj usmenoga ispita imat će ove elemente:

 3.1.Provjera pročitanosti poglavlja iz Ognjišta koja nisu provjeravana tijekom kolegija Književnost u

       nastavi 1

3.2. Usmeno izlaganje nacrta jedne od izabranih seminarskih tema. Preporučujem studenticama da

        po mogućnosti vježbaju s kolegicama metodičke interpretacije.

3.3. Pet upita iz popisa zadataka koje redovito šaljem.

3.4. Studentice koje su pripremile neko od izlaganja ili rasprava (Lolita, Ognjište, Hamlet...) mogu umjesto jednoga upita iznijeti svoju pripremu.

Za sve nejasnoće možete mi se obratiti na poznatu adresu.